ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาจริง ใครไม่ใส่หน้ากากปรับ 2 หมื่นบาท

วานนี้ (20 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกหนังสือประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวมหน้ากาก (ฉบับที่ 5) เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนมากไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตามที่ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 4 ที่ประกาศไปก่อนหน้า

ซึ่งการไม่สวมหน้ากากนั้น อาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดได้ ทั้งนี้ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ให้สวมใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท