สสส.แนะประชาชน วิถีใหม่ ช่วงโควิด ห้ามจกข้าวเหนียว อันตราย

เฟซบุ๊ก ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เผยแพร่พร้อมพร้อมข้อความที่ระบุว่า ชีวิตวิถีใหม่ ไม่ใช้มือจกข้าวเหนียว เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค การใช้มือหยิบจับอาหาร เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ โควิด19 ด้วยความปรารถนาดี ซึ่งการแนะนำดังกล่าว เป็นที่วิพากาษ์วิจารณ์จำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เคยกล่าวในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เตือนคนอีสานโดยเฉพาะ ระบุ การจกข้าวเหนียว เสี่ยงแพร่โควิด-19 สู่พระสงฆ์ โดยได้กล่าวตอตหนึ่งว่า

“มีการแจ้งเข้ามาว่า ในบางจังหวัด เข้าใจว่าเป็นจังหวัดทางชายแดนอีสาน ชาวบ้านก็ยังใช้ธรรมเนียมเดิมที่เคยปฏิบัติ คือ ใส่บาตรซึ่งก็เป็นจุดที่อันตรายเหมือนกัน ทั้งผู้ใส่ ทั้งพระ ที่สำคัญก็คือ ธรรมเนียมเอามือจกข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ในบาตรซึ่งเป็นการแพร่เชื้อโรคได้อย่างน่ากลัวมาก”