ใบสมัครสอบเอ็นทรานซ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สมัยทรงพระเยาว์ ภาพหาดูยาก!!!

เรียกว่าเป็นบุญตาของพสกนิกรเลยจริงๆ ที่เราได้เห็น ภาพหาดูยากที่เป็นภาพใบสมัครสอบคัดเลือกสถาบันศึกษาชั้นอุดมศึกษา หรือเอ็นทรานซ์ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในสมัยยังทรงพระเยาว์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

โดยใบสมัครสอบคัดเลือกสถาบันศึกษาชั้นอุดมศึกษา ของ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

โดยพระองค์ทรงเลือกมหาวิทยาลัยเอาไว้ 4 อันดับได้แก่

  1. อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคสมทบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. อันดับ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. อันดับ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยพระองค์ทรง ติดอันดับ 3 จากที่เลือกไว้ 4 อันดับ ซึ่งก็คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาษตร์

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ซึ่งพระองค์ ทรงสำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงได้รับรางวัลเรียนดีตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา และทรงได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีด้วย