ถ้าท้อก็เป็นได้แค่ถ่าน ถ้าผ่าน ไปได้จึงจะเป็นเพชร

เพชร รมีค่ามากกว่าถ่านหลายล้านเท่า ทั้งๆ ที่เพชร

เป็นธาตุคาร์บอนเหมือนกัน ไม้ ผ่ านการอบการเ ผา

ไม่นานก็กลายเป็นถ่านแต่เพชร ผ่ านความร้อน ไม่ต่ำ

กว่า 5000 องศาฟาเรนไฮต์และได้รับความกดดันมาก

กว่า 1 ล้านปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นระยะเวลานาน จึงจะ

กลายเป็นเพชรเพชรจึงเป็นเครื่องประดับอันงดงามและล้ำค่า

พร้อมกับเป็นของที่มีความแข็งมากที่สุดในโลกเพราะ

ผ่ านแรงกดดันมามากนั่นเองหากท่านกำลังได้รับความ

กดดันอยู่ จงอดทนให้ได้ดั่งเพชรหากท่านกำลังถูกเ คี่ยว

ถูกสั บจงผ่ านไปให้ได้หากสถานการณ์กำลังบี บบังคับ

จงเข้มแข็งไว้เพราะชัยชนะกำลังรออยู่ข้างหน้าหากยังถูก

โ หมกระหน่ำอีก จงระลึกไว้ว่าท่านกำลังถูกเจียระไน

ให้เป็นเพชรเม็ดงามส่องประกายในสถานการณ์เช่นนี้

หากหยุดคิดพิจารณาอย่ างมีสติย่อมเกิดปัญญาพบหน

ทางสว่างได้เสมอจงมุ่งมั่นอาจหาญสง่างาม เสมือนดั่งเพชร

แม้เพชรจะตกอยู่ในสภาวะทุ กข์ย ากลำ บากอ้างว้างและ

โดดเดี่ยว แต่เพชรไม่เคยย่อท้อต่อสู้เรื่อยไปให้ถือว่าทุ ก

อย่ างเป็นบทเรียนและบทฝึกตัวเองเสมอจนกาลเวลาผ่ าน

ไป เพชรจึงภูมิใจในตัวของมันเองและด้วยความอดทนอย่ าง

ถึงที่สุดนี้ เพชรจึงเป็นอัญมณีที่ล้ำค่า ราคาแพง

ที่มา อ่านสนุก.com