สินเชื่อธนาคาร ธ.ก.ส ให้กู้ยืมเงินสำหรับคนเดือดร้อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย รายละ 50,000 บาท

ใครที่มีความขัดสน ทางด้านการเงิน ต้องการเงินด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใช้หนี้ หรือเพื่อตั้งหลักทำงาน ตอนนี้ทาง ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ได้มีการเปิดให้ประชาชนกู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละ 50,000 บาท ไปดูรายละเดอียดกัน

สินเชื่อ ของ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้มีการปล่อย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รายย่อย ให้กับ ผู้ที่มี รายได้น้อย เพื่อช่วยแก้ไข ความเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้ที่มี รายได้น้อย ให้สามรถที่จะ เข้าถึง เงินให้กู้ยืม ในระบบได้ ตามมติของทาง คณะรัฐมนตรี

เกษตรกร หรือ ผู้ที่มี รายได้น้อย นั้นสามารถ ที่จะยื่นขอ เงินให้กู้ยืม ยืมเงิน ฉุกเฉิน ได้ที่ ไม่เกิน รายละ 50,000 บาท คิดอัตรา ดอกเบี้ย แบบคงที่ เพียง 0.85% ต่อเดือน ระยะเวลา ชำระ เงินให้กู้ยืม สูงสุด ที่ไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียด

รายละเอียดในการขอ เงินให้กู้ยืม จาก ธกส. มีดังนี้

1. จะต้องเป็น ผู้มีรายได้น้อย จะได้รับ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน ที่รายละ 50,000 หมื่น บาท

2. มีระยะ เวลา ในการ ผ่อนชำระ ที่ไม่เกิน 5 ปี

3. ดอกเบี้ย คงที่ ไม่เกิน 0.85 เปอร์เซ็นต์

4. ต้องมี บุคคล 1 คน หรือ หลักทรัพย์ มาค้ำประกัน

5. หลักเกณฑ์ ในการให้กู้ ดูจากความสามารถ ในการจ่ายชำระหนี้ ดูรายได้ และ รายจ่าย

6. ใช้ เครดิตบูโร ด้วย แต่ก็ไม่มีผล ในการขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้

7. สามารถ ทำก่ร ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้

ในโครงการดังกล่าวนี้ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ ได้มีการ ผ่อนปรน ให้กับ ประชาชน หรือ เกษตรกร ที่เคยมี ประวัติ ทางการเงิน ที่ไม่ดี สามารถที่จะมาขอ เงินให้กู้ยืม กู้เงินได้

ใครที่กำลัง สนใจ สามารถ ที่จะติดต่อ สอบถาม รายละเอียด ได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ใกล้บ้านท่าน

หรือที่ https://www.baac.or.th/