ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกัญชง-กัญชา รวมสูงถึง 10,000 ล้านบาท

 .ก.ส.ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกัญชง-กัญชาได้ โดยอยู่ในวงเงินสินเชื่อสำหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตวงเงิน 10,000 ล้านบาท หากเกษตรกรมีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนมาปลูกกัญชา ส่วนจะมีสินเชื่ออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทาง ธ.ก.ส. ขอพิจารณาความต้องการของเกษตรกร และดูเรื่องกระบวนการผลิตให้ชัดเจนก่อน เตรียมจะขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกกัญชง-กัญชา ในวันที่ 1 เม.ย. นี้ โดยในเบื้องต้นมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูลูกค้า โดยกัญชง กัญชา ที่นำมาปลูกจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ภาครัฐฯ กำหนด และอนุญาตให้ปลูกครัวเรือนละ 6 ต้นเท่านั้น

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังร่วมหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องของหลักเกณฑ์การปลูกกัญชา กัญชง ซึ่งขณะนี้มีบริษัทขนาดใหญ่สนใจนำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบการอาหาร-เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น ซีพี, คาราบาว . ทั้งนี้ การขอสินเชื่อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ออกโดยองค์การเภสัชกรรมที่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้ปลูกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โพสต์ดังกล่าว

ที่มา #ธกส#ชี้ช่องรวย